Još uvijek slobodan zidar.

Moglo bi biti da Todorić i nije tako opasan igrač kao cijela horda  „malih Todorića“.



Loading...