„Dogovoreno kokodakanje“.

Sad je jasno da je sabor samo loša kazališna predstava za naivne.  Ispostavilo se da postoje scenaristi i režiseri koji  u naprijed prema naputku vladajućih dogovore pitanja i odgovore.

 Loading...