„Dobra stara vremena“.

Osim u njihovim redovnim  poslovima, bili su dosta aktivni  u satiri i karikaturama. Danas je teško nadoknaditi prazninu koja se stvorila zbog njihove  ne aktivnosti.Loading...